Stillingsopslag

Postdoc til sygeplejerske med interesse for reumatologisk rehabilitering

 

Dansk Gigthospital i Sønderborg opslår hermed en stilling som postdoc for en sygeplejerske 50 % for en 3-årig periode med mulighed for forlængelse. Vi vil samtidig gerne tilbyde en 50% klinisk ansættelse på Dansk Gigthospital. Tiltrædelse efter aftale.

 

Forskningsopgaver

 • Ansættelse som postdoc indebærer i første omgang implementering af et randomiseret kontrolleret studie til at teste effekten af en interdisciplinær sygepleje-koordineret self-management intervention. Interventionen er udviklet som en kompleks intervention og den skal testes i samarbejde mellem Dansk Gigthospital, Rigshospitalet-Glostrup og Frederiksberg hospital. Det betyder, at du må forvente opgaver i såvel København som Sønderborg. Opgaverne vil bestå i projektledelse, supervision af de sundhedsprofessionelle der leverer interventionen, statistiske analyser, mundtlig formidling af resultater og artikelskrivning.  
 • Herudover forventer vi at du initierer og deltager i forskellige andre innovative forskningsprojekter inden for reumatologisk rehabilitering, så du kan opnå kvalifikationer mhp. senere lektorvurdering.
 • Vi forventer, at ansøger kan bidrage med fondsansøgninger, formidling og undervisningsopgaver.
 • I din postdoc vil du være tilknyttet Center for Viden om Gigt, hvor vi både har fokus på forskning, formidling og implementering af forskningsresultater.  
 • Der er mulighed for senere tilknytning til Syddansk Universitet efter bedømmelse. 

Opgaver i den kliniske ansættelse

Afhængigt af dine kompetencer og interesser er der mulighed for at kombinere forskningsdelen med en klinisk ansættelser på Dansk Gigthospital som fx kan omfatte:

 • Udviklingsopgaver i relation til klinisk praksis på såvel sengeafdeling som ambulatorie
 • Strategiarbejde på hospitalet
 • Direkte patientkontakt efter oplæring

Forventninger til kvalifikationer

Du skal være sygeplejerske og have en ph.d.-grad eller være indstillet til ph.d.-forsvar. Vi forventer endvidere at du har interesse for klinisk sygepleje og interdisciplinær rehabilitering.

Kontakt

Du kan læse mere om Dansk Gigthospital på http://www.gigthospitalet.dk/

og om Center for Viden om Gigt på vores hjemmeside: https://centerforvidenomgigt.dk/

Er du interesseret i at høre mere om stillingen og om det er en mulighed for dig, så kontakt gerne professor Jette Primdahl, e-mail: jprimdahl@danskgigthospital.dk

Ansættelsesvilkår

Ansættelse finder sted i henhold til overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og takstnævn og Akademikernes Centralorganisation.

Ansøgninger skal sendes elektronisk til jprimdahl@danskgigthospital.dk senest 18. februar kl. 23.59. Vedhæftede filer skal være i Adobe PDF eller Word format.

Ansøgningen skal indeholde (som pdf- eller docx-filer): 

 • Motiveret ansøgning
 • Curriculum vitae
 • Kopi af eksamensbeviser inklusive dokumentation for erhvervelse af ph.d.-graden eller tilsvarende
 • En komplet og nummereret publikationsliste.
 • De videnskabelige publikationer (tre i alt), ansøgeren ønsker inddraget i bedømmelsen af sine videnskabelige kvalifikationer.
 • En redegørelse for andre kvalifikationer du finder relevant for stillingen. 

 Arbejdssted: Dansk Gigthospital, Sønderborg. Derudover arbejdsfunktioner på Rigshospitalet-Glostrup og Frederiksberg hospital