Praktiske informationer

I ambulatoriet er der kaffe, the og vand. Medbring evt. selv mad, hvis dit ambulante besøg er længerevarende. Der kan også købes mad og drikkevarer i restauranten på Sygehus Sønderjylland.

De fleste patienter vil blive bedt om at svare på spørgsmål på en touch-skærm i ambulatoriets venteområde.

Spørgeskemaet kommer fra DANBIO, som er en landsdækkende kvalitets- og forskningsdatabase indenfor gigtsygdomme. Både patienter og sundhedspersonale lægger data ind i DANBIO.

Du skal give samtykke til at blive oprettet i databasen.

Databasen bruges af landets reumatologiske (gigt) afdelinger og private klinikker. Formålet med DANBIO er at følge gigtpatienter med hensyn til funktionsevne, sygdomsaktivitet og behandling. Desuden bliver der udført kvalitetskontrol med bl.a. behandlingskvaliteten ved hjælp af data og dat trækkes også til forskning.

Du kan læse mere om DANBIO her:https://danbio-online.dk/patientinformation/patientinformation-om-danbio-databasen

Transport

Som hovedregel skal du selv sørge for at komme til og fra sygehuset og selv betale for transporten. At du ikke har adgang til bus eller tog, berettiger ikke til transport eller befordringsgodtgørelse. Læs mere om transport her: www.regionsyddanmark.dk/transport

Kontaktperson

Er du tilknyttet ambulatoriet i længere tid, får du tildelt en kontaktperson. Kontaktpersonen kan hjælpe dig og dine pårørende med vejledning, information og støtte i forhold til undersøgelse, behandling og pleje samt bidrage til sammenhæng i patientforløbet. Du vil få udleveret et kontaktkort med oplysninger om navn på kontaktperson og telefonnummer.

Du er altid velkommen til at tage en pårørende med.