Kommissorium for brugerrådet

Formål:

Brugerrådet bidrager til at skabe og udvikle et unikt hospital, hvor innovation, nysgerrighed og vilje til at gå nye veje er kodeordene.

 • Brugerrådet inddrages i principielle og overordnede emner omhandlende patient- og pårørendeforhold på KCG.
 • Brugerrådet kan af hospitalsledelsen få forelagt emner til drøftelse og kan selv sætte emner på dagsordenen til drøftelse.
 • Brugerrådet er rådgivende og ideskabende i forhold til hospitalsledelsen på det strategiske niveau.

Brugerrådets opgaver:

 • Komme med bud på, hvad der skaber gode og sammenhængende patientforløb.
 • Bidrage ved udarbejdelse af skriftlig patientinformation samt andet informationsmateriale i øvrigt til brug på hospitalet.
 • Kvalificering af hjemmesiden.
 • Løbende sparring om indsatser der påtænkes igangsat.
 • Bidrage med ideer til udnyttelse af rammerne i forbindelse med flytningen til Sønderborg.
 • Drøfte kvalitetsdata samt pege på mulige kvalitetsforbedringer.
 • Udvikle brugerinddragelse

Sammensætning:

Brugerrådet består af 11 medlemmer, heraf 7 brugerrepræsentanter og 4 hospitalsrepræsentanter.

Repræsentanter fra hospitalet:

 • Hospitalschefen
 • Kvalitetskoordinator
 • 1 medarbejderrepræsentant fra det stationære område
 • 1 medarbejderrepræsentant fra det ambulante område

Brugerrepræsentanter:

 • 4 patienter med tilknytning til hospitalet – gerne en blanding af erfaring fra både den ambulante og stationære del.
 •  1 pårørende til en patient med tilknytning til hospitalet (må ikke sidde sammen med et familiemedlem, som er patient).
 • 1 repræsentant fra den lokale gigtkreds – kreds syd.
 • 1 repræsentant fra Morbus Bechterew foreningen
 • Suppleanter

Hospitalschefen er formand for brugerrådet og mødeleder, koordinatorfunktionen varetages af kvalitetskoordinator og sekretærfunktionen varetages af medarbejderrepræsentant fra det ambulante område.

Koordinatorfunktionen indeholder at samle punkter til og udsende dagsorden samt skrive referat ud fra noter taget under møder af sekretæren.

Sekretærfunktionen indeholder at skrive noter til referat under møderne samt læse korrektur på referat før udsendelse.