Patienter fra landets øvrige regioner

Alle patienter med inflammatoriske gigtlidelser modtages såvel til ambulant forløb som til indlæggelse.

Patienter med ikke inflammatoriske gigtlidelser, modtages i Non-inflammatorisk ambulatorium

Dansk Gigthospital modtager patienter fra hele landet under det frie sygehusvalg.