Nyheder

23. juni 2017

brugermøde2 juni 2017.jpg

Patienterne blev klædt bedre på til arbejdet i brugerrådene

Patienternes og pårørendes synspunkter, oplevelser og forventninger er en vigtig del af udviklingen og forskningen på Gigthospitalet.

Derfor arrangerede Gigthospitalet i samarbejde med Danske Patienter den 15. juni 2017 et kursus for patient- og pårørenderepræsentanter tilknyttet henholdsvis hospitalets og forskningsenhedens brugerråd samt styregruppen i udviklingsprojektet vedr. beslutningsstøtteværktøjer til indlagte rehabiliteringspatienter.

Dagen bød på undervisning, diskussioner og netværksdannelse. Alle gik hjem med en oplevelse af at være bedre rustet til det frivillige arbejde som patient- og pårørenderepræsentant.