Hvad er individuel specialiseret rehabilitering?

Specialiseret rehabilitering er en tværfaglig indsats, som sigter mod at gøre dit liv så værdigt og selvstændigt som muligt (= øget livskvalitet).

Hvis du har f.eks. leddegigt kan, indsatsen bl.a. bestå af:

  • Undervisning

  • Fysisk træning

  • Skånsom brug af kroppen

  • Kostvejledning

  • Socialrådgivning

Målet er, at du bliver i stand til at fungere bedst muligt i hverdagen.

Rehabiliteringsforløbet planlægges og gennemføres i et samarbejde mellem dig og evt. din(e) pårørende og behandlerteamet.

Du kan forvente at være indlagt mellem 5 og 14 dage. Behandlertemaet vurderer forløbets varighed. Du har mulighed for at tage hjem i weekenden eller blive på hospitalet.

 Hvordan foregår selve indlæggelsen?

Det vil fremgå tydeligt af brevet, når du bliver indkaldt, hvordan din indlæggelse skal foregå.

Indlæggelsen kan ske på flere forskellige måder:

  • Du bliver indkaldt til en undersøgelsesdag nogle uger før indlæggelsen. Her bliver du undersøgt af to tværfaglige behandlerteams (læs mere i næste afsnit).

  • Du bliver indkaldt til en undersøgelse i ambulatoriet forud for indlæggelsen. Her bliver du undersøgt af en læge.

  • Du bliver indkaldt direkte til indlæggelse. Her bliver du undersøgt af de forskellige fagpersoner i forbindelse med selve indlæggelsen.

 Hvad sker der på en undersøgelsesdag?

Hvis du bliver indkaldt til en undersøgelsesdag nogle uger før indlæggelsen, er det vigtigt, at du forbereder dig. Udfyld felterne i pjecen ”Et skridt på vejen” – det er den, vi tager udgangspunkt i.

Du vil blive undersøgt af to behandlerteams: Læge og sygeplejerske samt fysioterapeut og ergoterapeut. Som afslutning på dagen deltager du og evt. pårørende i en konference, hvor vi sammen fastsætter målet for indlæggelsen og aftaler, hvad der skal arbejdes med. Herefter fastlægger vi sammen med dig, hvornår du skal indlægges.

Husk, dine pårørende er meget velkomne til at deltage denne dag.