Få besøg af vores konsulent

Vores udekørende konsulent, Annemette Juul Bladt, køre ud og besøger lægepraksisser, sygehusafdelinger og sundhedshuse i hele landet og fortæller om Gigthospitalets tilbud til reumatologiske patienter. Annemette tager også gerne ud til fysioterapeut klinikker og patientforeninger, samt uddannelsesinstitutioner hvis der findes et behov for dette.

Annemette har været ansat i snart 19 år på Gigthospitalets sengeafdeling, og har derfor et indgående kendskab til hospitalets tilbud.

Annemette siger selv om opgaven: 

”Det er vigtigt for mig at få budskabet ud om, hvilket enestående tilbud til reumatologiske patienter, vi har her på Dansk Gigthospital. At vi er det eneste reumatologiske specialehospital i hele Danmark. At vi er her for ALLE Danmarks reumatologiske patienter, at vi er omfattet af det frie sygehusvalg og modtager patienter fra hele landetAt vi behandler patienter med inflammatoriske såvel som non-inflammatoriske gigtsygdomme – herunder en række smertetilstande relateret til bevægeapparatet. At vi modtager patienter unge som gamle, selvhjulpne som plejekrævende, ved akut behov, ved second opinion, til udredning, indlæggelse og ambulante forløb. At vi er en hjælp til den rehabilitering, der foregår i primærsektoren, som en naturlig del af en samlet proces"  

Hvis du gerne vil i kontakt med konsulenten eller vil booke et besøg skal du være velkommen til at ringe til Annemette på telefon 2491 7963. eller send en mail til abladt@danskgigthospital.dk.

Der kan også tages kontakt til Annemette hvis man ønsker at besøge Dansk Gigthospital som virksomhed, som uddannelsesinstitution eller som forening.