Fysioterapeut

Fysioterapeuten vil undersøge dig og sammen med dig afklare ressourcer og begrænsninger i din krops funktioner. Fysioterapeuten har fokus på at:

  • Forbedre bevægeligheden i leddene

  • Forbedre muskelstyrke og muskeludholdenhed

  • Forbedre nedsat funktionsevne

  • Forebygge hjerte-kar-sygdomme

  • Lindre symptomer (f.eks. stivhed, smerter)

Vi arbejder med forskellige behandlings- og træningsformer på land og i varmtvandsbassin.

Du får løbende mulighed for at gøre dig nogle overvejelser om øvelser, træningsvejledninger, behandlinger og samtaler om din situation, ligesom du kan afprøve de forskellige træningsformer på egen hånd. Det gør, at du nemmere kan indføre nye vaner i din hverdag efter opholdet.

Fysioterapeuten støtter dig med information og vejledning om:

  • Sygdomsmekanismer

  • Smertemekanismer og smerteadfærd

  • Motion i hverdagen

  • Motivation til egen indsats

  • Vejledning, guidning og instruktion til fortsat træning efter udskrivelse.

Hvis dit tværfaglige behandlerteam vurderer, at du fortsat har behov for genoptræning efter udskrivelsen, udarbejder vi en genoptræningsplan til din kommune. I enkelte tilfælde kan en beskrivelse af din funktionsevne være gavnlig i forhold til sagsbehandlingen i kommunen.