Nyheder

20. december 2018

Gigthospitalet får nyt navn og logo

Når Gigtforeningens hospital, Kong Christian X’s Gigthospital, i 2019 flytter fra Gråsten til flotte og topmoderne omgivelser i forbindelse med Sønderborg Sygehus, skifter det navn til Dansk Gigthospital.

”Visionen for det nye hospital er at sætte nye standarder for tværfaglig behandling og rehabilitering af mennesker med gigt og give gigtpatienter fra hele Danmark det bedste og mest moderne tilbud. Med det nye hospitalsnavn ønsker vi at sikre klare associationer til denne vision,” fortæller hospitalsdirektør Thue Boÿe Hvorslev.

Dansk Gigthospital ejes og drives af Gigtforeningen. Det er med andre ord patienternes eget hospital. Patientinddragelse er en naturlig del af hospitalet, der i dag er kendt som en frontløber på dette område.

Forskning er højt prioriteret på hospitalet, der driver en forskningsenhed på højt internationalt niveau. Forskningsenheden er fuldt integreret i hospitalets behandling af patienterne.

Kongelig protektor Hendes Majestæt Dronningen har i forbindelse med det nye hospitalsnavn sagt ja til at være protektor for det nye hospital.

”Vi er stolte og beærede over, at Hendes Majestæt Dronningen ønsker at være protektor for hospitalet. Kong Frederik 9. og Dronning Ingrid indviede i 1956 bygningerne i Gråsten, og det betyder meget for medarbejdere, patienter og Gigtforeningen, at Kongehuset har ønsket at bevare den tætte relation til hospitalet,” siger Gigtforeningens direktør, Mette Bryde Lind.

Ved navneændringen får hospitalets også ny visuel identitet, der består af et nyt logo – et G, der også ses i Gigtforeningens logo og som består af punkter i en grøn nuance. Det nye logo er designet af Studio C.