Socialrådgiver

Socialrådgiveren tilbyder dig råd og vejledning om beskæftigelsesmæssige forhold og støttemuligheder i relation til din gigtsygdom. Det kan også dreje sig om sociale forhold vedrørende familie, netværk, bolig, økonomi mv.

Socialrådgiveren kan samarbejde med behandlerteamet om at udarbejde beskrivelser med anbefalinger til din kommune, men tilbyder også at indgå i et direkte samarbejde med kommunale sagsbehandlere, f.eks. på jobcentret.

Du bliver også tilbudt individuelle samtaler samt undervisning på hold hver 14. dag, eventuelt med individuel opfølgning.