Gigthospitalets brugerråd

Der er i 2016 oprettet et brugerråd. Brugerrådet er et naturligt led i gigthospitalets ønske om at sikre en brugerrettet udvikling. Brugerrådets væsentligste opgave er at være idéskabende og komme med inspiration til hospitalsledelsen.

Brugerrådet består af 11 medlemmer heraf syv brugerrepræsentanter og fire hospitalsrepræsentanter. Formand for rådet er hospitalschefen.

Al kontakt til brugerrådet sker til konsulent og kommunikationsmedarbejder, Annemette Juul Bladt på telefonnr. +45 7365 4050