Brugerbetingelser til MinRehabilitering

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR BRUG AF MINREHABILITERING

 

Nedenfor kan du læse de almindelige betingelser (”Almindelige Betingelser”) for brug af MinRehabilitering mobilapplikation (”Mobilapplikation/”Appen”/ ”Tjenesterne”), som udbydes af Dansk Gigthospital og Sano. Disse Almindelige Betingelser er gældende for enhver brug af Tjenesterne. Hvis du ikke kan anerkende nedenstående Almindelige Betingelser, bedes du undlade at benytte Mobilapplikationen og afinstallere den.

 

1.     ACCEPT AF DE ALMINDELIGE BETINGELSER

1.1.      Anvendelse og brug af Tjenesterne er ensbetydende med accept af nedenstående Almindelige Betingelser.

2.     GENERELLE BESTEMMELSER

2.1.      Tjenesterne er kun beregnet til fysiske personer som tilknyttes et ophold eller forløb hos Dansk Gigthospital eller Sano, og som ikke agerer som en økonomisk eller erhvervsmæssig virksomhed eller anden kommerciel eller professionel virksomhed.

 

2.2.      Tjenesterne er ikke beregnet til personer under 18 år.

 

2.3.      Hverken Tjenesterne, Tjenesternes indhold eller levering af Tjenesterne udgør medicinsk rådgivning, anbefalinger eller vejledning i medicinske spørgsmål. Appen skal ikke opfattes som læge eller på anden vis som sundhedsperson. De beregninger og informationer, som Tjenesterne indeholder, er baseret på gennemsnitsformler og tager ikke højde for sygdomme eller medicinske lidelser. Materialet skal og kan derfor ikke opfattes som hverken diagnoser eller basis for diagnoser. Er du i tvivl om din medicinske tilstand, skal du kontakte din læge og konsultere denne for at afklare eventuelle sundhedsmæssige spørgsmål, før du begynder brug af Tjenesterne.

 

2.4.      Benyttelse af Tjenesterne forudsætter, at du har et normalt stofskifte. Er du i tvivl, om dit stofskifte er normalt, bør du ligeledes kontakte din læge for at få det afklaret, før du gør brug af Tjenesterne.

 

2.5.      Er du gravid eller ammer du, skal vi understrege, at din brug af Tjenesterne er på eget ansvar. Tjenesterne er ikke målrettet til gravide eller ammende.

 

3.     RETTIGHEDER 

3.1.      Alle navne, logoer og varemærker i appen tilhører Dansk Gigthospital og Sano eller samarbejdspartnere, og må kun anvendes efter forudgående tilladelse fra Dansk Gigthospital og Sano.

 

3.2.      Tjenesternes indhold såsom tekst, grafik, ikoner, billeder, mv. tilhører enten Dansk Gigthospital, Sano eller vores samarbejdspartnere og er beskyttet i henhold til ophavsretsloven.

 

3.3.      Uautoriseret kopiering, spredning eller offentlig fremførelse af appen eller dele heraf er i strid med ophavsretsloven og kan resultere i civilretlige såvel som strafferetlige sanktioner. Det er heller ikke tilladt at fjerne meddelelser vedrørende ophavsret eller lignende.

3.4.      Download og anden digital kopiering af appens indhold eller dele heraf er alene tilladt til personlig, ikke-kommerciel brug, medmindre andet er aftalt med Dansk Gigthospital eller Sano.

 

4.     ANSVARSFRASKRIVELSE

4.1.      Information, der gives i appen, gives uden nogen udtrykkelig eller stiltiende garanti for nøjagtigheden eller fuldstændigheden heraf. Dansk Gigthospital og Sano er endvidere til enhver tid berettiget til uden forudgående varsel af ændre indholdet af appen og de forskellige funktionaliteter.

 

4.2.      Såfremt der linkes til tredjemands hjemmeside, sker dette uden ansvar for Dansk Gigthospital eller Sano for indhold af de sider, der linkes til. Henvisninger eller links til hjemmesider, som tilhører tredjemand, er således uden nogen form for udtrykkelig eller underforstået garanti. Sådanne links leveres udelukkende som en service til dig, og det faktum, at et link til en bestemt hjemmeside findes, betyder ikke, at Dansk Hospital eller Sano godkender eller har kontrolleret eller bekræftet hjemmesidens indhold. Vi opfordrer dig til jævnligt at læse relevante vilkår for hver af de hjemmesider, du besøger.

 

4.3.      Dansk Gigthospital, Sano, deres ansatte eller bidragsydere til appen kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for brug af appen, herunder for tab af indtægter, driftstab eller tab af data, driftsforstyrrelser eller lignende tab. Dansk Gigthospital eller Sano kan endvidere ikke gøres ansvarlige for hverken fysiske eller psykiske skader, sygdomme m.v., der måtte opstå i forbindelse med brug af appen.

5.     PERSONOPLYSNINGER

5.1.      I forbindelse med oprettelsen af din profil til brug af appen kræves det at du afgiver personlige oplysninger om dig selv. Det er oplysninger såsom navn, e-mail og CPR-nummer.

 

5.2.      I forbindelse med din brug af appen og dit ophold på Dansk Gigthospital eller Sano, vil dit træningsprogram og behandlingsaftaler blive delt med dig i appen. Træningsprogrammet vil være tilgængeligt både under og efter dit ophold, mens dine behandlingsaftaler kun vil være tilgængelige under dit ophold.

 

5.3.      Du har mulighed for løbende at afgive forskellige personlige oplysninger om dig selv i forbindelse med din brug af funktionaliteterne i appen. Vi registrerer de oplysninger, som du frivilligt afgiver, i forbindelse med din brug af appen.

 

5.4.      Oplysninger som du afgiver: Vi bruger dine personlige oplysninger til flere forskellige formål afhængig af, hvilke funktionaliteter du anvender i appen, herunder til at:

 

  • levere appens tjenester til dig
  • svare på dine spørgsmål og efterkommer dine anmodninger
  • foretage backup og øvrig nødvendig administration af appen

 

5.5.      Oplysninger som vi indsamler om dig: Vi bruger disse oplysninger til at:

 

  • optimere og tilpasse funktionaliteterne i appen 
  • foretage backup og øvrig nødvendig administration af appen
  • afhjælpe eventuelle crash af appen

 

5.6.      Dine data kan på overordnet aggregeret (opsamlet) og anonymt niveau indgå i undersøgelser med henblik på statistik, forskning eller tendensvurderinger. Dine personhenførbare personlige data vil i de tilfælde være fjernet, medmindre du har givet os tilladelse til andet.

 

5.7.      Ved brug af programmet giver brugeren samtykke til at Dansk Gigthospital eller Sano har adgang til dine stamdata (navn, e-mail og CPR. nr.), dit træningsprogram, behandlingsaftaler, samt en log over gennemførte øvelser. Disse oplysninger videregives ikke til tredje part, og er udelukkende til brug i forbindelse med dit forløb hos Dansk Gigthospital og Sano.

 

5.8.      Dine personlige oplysninger registreres og opbevares af Dansk Gigthospital eller Sano og/eller vores databehandlere. Vi videregiver ikke personlige oplysninger til tredjeparter uden for Dansk Gigthospital og Sano. Dine oplysninger bliver således alene gjort til genstand for intern behandling.

 

5.9.      Dine oplysninger lagres i et datamiljø, der er så sikkert, som det efter rimelighedens grænser lader sig gøre. Selvom vi forsøger at beskytte dine data, kan vi ikke garantere 100% for ukrænkelig sikkerhed. Vi kan heller ikke garantere for følgerne af et eventuelt brud på dette, og vi kan på ingen måde stilles til ansvar for dette. Al kommunikation mellem dig og dine vejledere lagres i en elektronisk patientjournal, som er underlagt tavshedspligt.

 

5.10.   Du kan downloade Mobilapplikationen i App Store eller Google Play til din mobile enhed. Dansk Gigthospital eller Sano opretter en brugerprofil til dig, og du vil modtage en mail med et aktiveringslink. Via aktiveringslinket opretter du et kodeord til appen, og du kan herefter logge ind i appen. Aktiveringslinket indeholder ikke personlige oplysninger om dig og knyttes ikke til din profil, og det er ikke muligt for Dansk Gigthospital eller Sano at identificere dig på basis af aktiveringslinket.

 

5.11.   Mobilapplikationen gemmer en lokal kopi af din brugerprofil i en lukket database på din mobiltelefon for at understøtte mindre load af brugerdata, mindre brug af mobildata etc.

 

5.12.   Dansk Gigthospital og Sano bestræber sig på bedst muligt at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personlige oplysninger. Vi har således implementeret sikkerhedsforanstaltninger med henblik herpå. Overførsel af personoplysninger via Mobilapplikationen sker krypteret.

 

5.13.   Såfremt du over en periode på 3 måneder har været inaktiv på appen, vil Dansk Gigthospital eller Sano deaktivere din profil og de personlige oplysninger du har afgivet i forbindelse med brugen af appen. Dine data vil stadig blive opbevaret, men ikke aktivt behandlet indtil din profil og personlige oplysninger bliver slettet efter 2 år Baggrunden herfor er, at vi ikke ønsker at behandle personlige oplysninger, som det ikke er nødvendigt eller relevant at behandle.

 

5.14.   Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som Dansk Gigthospital eller Sano behandler om dig med visse lovmæssige begrænsninger. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personlige oplysninger. Dette kan dog medføre, at Dansk Gigthospital eller Sano ikke fortsat har mulighed for at levere appens tjenester til dig. Du har herudover også ret til at få rettet dine personlige oplysninger, hvis der er behov herfor.

 

5.15.   Gigtforeningen, CVR nr. 42061611, Gentoftegade 118, 2820 er dataansvarlig for de oplysninger, som indsamles via alle vores forskellige tjenester. Du er altid velkommen til at kontakte os på tlf. 39 77 80 00, eller via mail på info@gigtforeningen.dk                  

 

5.16.   Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.        

 

6.     COOKIES

6.1.       Mobilapplikationen bruger ikke "cookies" eksplicit. Appen kan dog bruge tredjepartskode og biblioteker, der bruger "cookies" til at indsamle oplysninger og forbedre deres tjenester. Du har mulighed for enten at acceptere eller afvise disse cookies og vide, hvornår en cookie sendes til din enhed. Hvis du vælger at afvise vores cookies, kan du muligvis ikke bruge nogle dele af denne tjeneste.

 

7.     ØVRIGT

7.1.      Mobilforbrug: Dine udgifter for brug af Mobilapplikationen afhænger af dit mobilabonnement. Dit dataforbrug er forbundet med din brug af Mobilapplikationen, og har du fri mobildata, betaler du ikke ekstra i forbindelse med din anvendelse af Mobilapplikationen. For de fleste mobilabonnementer, der indeholder en maxgrænse for dataforbrug, vil en overskridelse af dette typisk indebære, at hastigheden for mobildata bliver nedsat, og dette vil således ikke medføre øgede udgifter. 

 

7.2.      Dit profilnavn og password er personligt og må ikke udleveres til andre. Hvis du får udleveret et aktiveringslink, må du ikke udlevere dette til andre. Som bruger må du ikke oprette profiler i andres navn eller udgive dig for at være en anden eller bruge urigtige data, når du anvender appen. 

 

7.3.      Dansk Gigthospital og Sano har til enhver tid ret til at revidere disse Almindelige Betingelser. Væsentlige ændringer varsles og udsendes pr. e-mail til den af brugeren registrerede e-mailadresse.

 

8.     KONTAKTOPLYSNINGER 

8.1.      Såfremt du ønsker du yderligere information eller har spørgsmål eller brug for hjælp, kan du kontakte   

 

Dansk Gigthospital eller Sano:

 

Dansk Gigthospital : DK (gigthospitalet.dk)
Tel: +45 7365 4000

www.sanocenter.dk

Tel: +45 7879 0000