Nyheder

30. september 2020

Nu skal patienter, pårørende og besøgende bære mundbind

Fra 30.9. 2020 har det været obligatorisk for patienter, pårørende og besøgende at benytte mundbind, når de kommer i vores ambulatorie og i vores sengeafdeling. Ligeledes er det obligatorisk for personalet at anvende maske/visir i særlige situationer.

Under selve det ambulante besøg er det muligt at tage mundbindet af, hvis man kan sikre en afstand på to meter mellem patient og  behandler. Med andre ord – hvis der er mindre end to meter mellem patient og behandler, skal der anvendes mundbind.

Patienter, som skal indlægges, anvender mundbind indtil, vi har sikret, at der foreligger et aktuelt negativt Covid-19 testsvar. I mellem patienter, læger og plejepersonalet i sengeafdelingen gælder det samme som i ambulatoriet - hvis der er mindre end to meter mellem patient og behandler skal der anvendes mundbind. Dog vil man opleve at personalet ikke anvender maske/visir, hvis de blot skal give en besked eller aflevere noget til patienterne.

Besøgende skal anvende mundbind. Hvis man på patientstuen overholder sikkerhedsafstanden på to meter, behøves ingen mundbind der.

I forbindelse med behandling og træning i vores ergoterapi og fysioterapi, gælder lidt andre regler, fordi man her ofte er flere på relativt lidt plads, samt at man sveder og vejrtrækningen er påvirket af den fysiske aktivitet. Under alle omstændigheder vil alle blive vejledt og hjulpet til den mest hensigtsmæssige Covid-19 adfærd.

Vi passer på hinanden.
Sundhedsmyndighedernes generelle forholdsregler gælder selvfølgelig fortsat – også hos os. Så husk god afstand, ingen håndtryk, god håndhygiejne og nys og host i ærmet.