Nyheder

30. juni 2017

Shared Care

Den nye Specialeplan (2017) lægger op til, at sikre udbygning af de eksisterende samarbejder mellem OUH og Gigthospitalet og de øvrige reumatologiske afdelinger i regionen ved at fokusere på effektive patientforløb og ”Shared Care” funktioner.

Det betyder, at patienter tilhørende højt specialiserede funktionsniveau og som følges på OUH, men vurderes at være i en stabil behandlingstilstand, fremover kan deles mellem OUH og de afdelinger, som har regionsfunktionsniveau. Tilsvarende står OUH parat til at tage de patienter retur, som ved betydende sygdomsaktivitet skal behandles på højt specialiseret funktionsniveau.

Denne ordning fordrer, at der er et eksisterende samarbejde med klare aftaler om ansvarsfordeling, udarbejdede retningslinjer og behandlingsplaner, samt en døgnbemandet vagtdækning med speciallæger med det rette kompetenceniveau.

Det eksisterende samarbejde mellem OUH og Gigthospitalet er understøttet af den direkte dialog afdelingerne imellem fx ved deltagelse i Specialerådet, regelmæssige videokonferencer, telefonkonferencer, døgnbemandet hotlines på specialistplan, forskningssamarbejde m.m..

Gigthospitalet forventer at udbygge samarbejdet i forhold til Shared Care. Aftaler og arbejdsgange og sikring af kommunikationen afdelingerne imellem er ved at blive udformet og forventes, at kunne træde i kraft inden for kort tid.