Osteoporose

Osteoporosediagnosen stilles efter måling af knoglemineralindhold med en DXA-skanner (Dual X-ray Absorptiometry).

WHO har opsat følgende grænser: T-score til og med -1 er normal. T-score mindre end -1 til og med -2,5 er osteopeni. T-score mindre end -2,5 er osteoporose.

Praktiserende læger og sygehuslæger kan henvise til Gigthospitalet med henblik på denne undersøgelse.

Gigthospitalet står gerne til tjeneste med telefonisk rådgivning, men effektuering af den medicinske behandling af osteoporose varetages sædvanligvis af den henvisende læge.

DXA-beskrivelsen bliver aktuelt beskrevet af en læge, der også ud fra oplysninger i henvisningen oftest vil komme med et forslag til behandling. Der er tale om et forslag, og det er stadig den henvisende læge, der står med behandlingsansvaret.

Behandling: Først valgs præparat er aktuelt tablet Alendronate 70 mg, 1 x ugentligt på fastende hjerte. Se evt. vejledning fra Dansk Knoglemedicinsk Selskab