Nyheder

14. december 2017

julehygge 2017min.jpg

Julehygge på Gigthospitalet

Fem repræsentanter fra Sønderborg lokalkreds, med Else Birkebæk som tovholder, afviklede et meget vellykket arrangement for indlagte patienter og deres pårørende. Det var en fantastisk hyggelig aften med gode snakke, sang, musik, pakkeleg og masser af grin.

Alle gik veltilfredse hver til sit.

Det er uden tvivl noget Lokalkredsen vil gentage igen næste år.