Kvalitet

Nyskabende og trendsættende
Vi har en forventning om at være nyskabende og trendsættende.
Dansk Gigthospital har lang tradition for et systematisk kvalitetsarbejde, både når det handler om effekten af patientbehandlingen, den service som knytter sig til vores ydelser, men også når det handler om hospitalet som arbejdsplads.
Kvalitetsarbejdet er målrettet efter at indfri vores egne ambitioner, samt at leve op til de mange krav, der er til et avanceret behandlingssted.

Ambitionerne er store
Vi har en ambition om at være borgernes gigthospital, hvor vi giver den bedst mulige behandling, og respekterer borgernes forventninger.
Vi vil være et hospital, hvor patienterne føler sig velkomne og trygge, hvor de oplever personlig behandling af høj faglig standard og patientforløb af højeste kvalitet.
Vi har en ambition om at være et hospital i et inspirerende og udviklende miljø. Et hospital hvor personalet trives uanset funktion, hvor der er en læringsorienteret kultur.

Altid i front
Kvalitetsarbejdet har altid været kendetegnet ved, at vi har været i front i forhold til de krav og forventninger, der lovgivningsmæssigt har været stillet i sundhedsvæsnet.

Altid i samarbejde
Vores kvalitetsarbejde, herunder arbejdet med patientsikkerhed og infektionshygiejne foregår i tæt sparring med Sygehus Sønderjylland og Center for Kvalitet i Region Syddanmark. På denne måde sikrer vi os, at vi hele tiden er på højde med gældende standarder i sundhedsvæsnet.

Stor tilfredshed
Heldigvis kvitterer vores patienter med meget høj grad af tilfredshed med vores ydelser. Vi ved vi lever op til vores mål, men vi hviler ikke på laurbærerne. Vi vil fortsat lægge os i selen for at være trendsættende i forhold til fremtidens kvalitetskrav.

Se de nærmere detaljer for den Landsdækkende Undersøgelse af Patienttilfredshed (LUP)

Link til de ambulante patienters besvarelser

Link til de indlagte patienters  besvarelser