Ergoterapeut

Ergoterapeutens opgave er – i samarbejde med dig – at fremme og lette hverdagens aktiviteter. Ud fra forskellige undersøgelser afklarer vi dine ressourcer og begrænsninger i forhold til praktiske og sociale aktiviteter. Der kan også være brug for at vurdere behovet for tilpasninger af din bolig. 

  • Du får mulighed for at afprøve strategier og teknikker til at udføre aktiviteter hensigtsmæssigt og overføre den fysioterapeutiske træning til hverdagen.

  • Vi arbejder tæt sammen med fysioterapeuterne, så behandlingen giver mest mulig mening for dig.

  • Vi vurderer, om du har behov for f.eks. hjælpemidler, håndledsbandager, finger- og håndskinner mv.

  • Vi tilbyder dig håndtræning, så du får bedre bevægelighed og større kraft.

  • Vi drøfter med dig, hvilke ændringer, herunder evt. træningsprogrammer, du kan arbejde videre med efter opholdet.

Hvis dit tværfaglige behandlerteam vurderer, at du fortsat har behov for genoptræning efter udskrivelsen, udarbejder vi en genoptræningsplan til din kommune. I enkelte tilfælde kan en beskrivelse af din funktionsevne være gavnlig i forhold til sagsbehandlingen.