Det skal du vide før indlæggelse

Der er forskellige informationer, som er vigtige at kende til, når du skal indlægges. Vi vil derfor opfordre dig til at læse pjecen ”Rart at vide”. Du kan også læse hyppigt stillede spørgsmål og svar