Nyheder

11. marts 2020

Reumatologers råd vedrørende Coronavirus (COVID19)

Du skal som gigtpatient håndtere situationen fuldstændig, som du ville gøre, hvis der var tale om en influenzaepidemi

  • Du skal blive ved med at tage din gigtmedicin.

  • Hvis du bliver syg med fx feber, hoste eller åndenød skal du holde op med at tage din gigtmedicin og tage telefonisk kontakt til din praktiserende læge, som vil vurdere, om du skal testes for Coronavirus. Møde ikke op hos din praktiserende læge uden at have en telefonisk aftale.

  • Når du er rask, kan du genoptage behandlingen med gigtmedicin, evt. efter forudgående kontakt til det reumatologiske ambulatorium/reumatolog.