Samtaler vedrørende risiko for hjerte-kar-sygdom

Det er veldokumenteret, at personer med reumatoid artrit (RA) har en øget dødelighed i forhold til den almene befolkning og at denne delvist skyldes en øget risiko for kardiovaskulære sygdomme. Det anslås, at den relative risiko for udvikling af iskæmisk kardiovaskulær sygdom er ca. fordoblet i forhold til normalbefolkningen svarende til risikoen ved diabetes. Det ser ud til at noget tilsvarende gør sig gældende for patienter med Spondylarthropati (SpA) og Systemisk Lupus Erythematosis (SLE).

Den øgede risiko for hjertekarsygdomme skyldes, ud over inflammationen, også en øget forekomst af traditionelle risikofaktorer så som forhøjet blodtryk, forhøjet kolesterol, fedme, fysisk inaktivitet og rygning.

På Kong Christian X’s Gigthospital har vi derfor på baggrund af de første europæiske anbefalinger implementeret systematisk screening af risiko for kardio-vaskulær-risiko hos patienter med inflammatorisk artrit (Reumatoid artrit (RA), Psoriasis artrit (PsA), Ankyloserende spondylit (AS) eller polyartrit) fra september 2011. Fra 2017 omfatter tilbuddet også patienter med SLE. 

Selve screeningen foretages af sygeplejersker ved et 30-mintters selvstændigt ambulant besøg. Forud for screeningsbesøget får patienten taget fuld ikke-fastende lipid-profil (Total-, LDL, og HDL-kolesterol samt Triglycerid) og HbA1C. Under konsultationen gøres sammen med patienten status på den aktuelle medicinske behandling. Svarene på lipider og HbA1C gennemgås og der måles blodtryk, puls, højde, vægt og taljemål. Body mass index (BMI) beregnes og vaner med hensyn til rygning, kost, alkohol og motion drøftes med udgangspunkt i patientens hverdag, funktionsniveau og egne prioriteringer. Der anvendes elementer fra den motiverende samtale, som alle sygeplejersker er oplært i. Endelig beregnes en samlet risikoscore for kardiovaskulær død inden for 10 år jf. det europæiske SCORE system. Patienter med høj og meget høj risiko (≥5%) tilbydes opfølgning efter 1 år. Patienter med kendt diabetes mellitus og eller kendt iskæmisk kardiovaskulær sygdom tilbydes ligesom patienter med systolisk blodtryk ≥160, total kolesterol ≥8 mmol/l eller LDL-kolesterol ≥5 mmol/l en årlig opfølgning. Patienter med lav til moderat risiko for kardio-vaskulær død inden for 10 år jf. SCORE systemet (<5%) bliver indkaldt til ny samtale efter 2 år, hvis der er modificerbare risikofaktorer og ellers hvert 5. år. Patienter med kendt diabetes eller iskæmisk kardiovaskulær sygdom afsluttes, hvis de følges tæt hos egen læge eller i andet ambulatorium.

Opfølgning på f.eks. forhøjet blodtryk, kolesterol, rygevaner, vægt m.v. sker i primær sektor via de praktiserende læger. Patienterne informeres om mulighederne for støtte til at ændre vaner med hensyn til fysisk aktivitet, rygning, kost, vægt m.v. i de kommunale sundhedscentre. Der sendes elektronisk kopi af journalnotatet fra samtalen til egen læge og patienterne tilbyde et print af resultaterne fra DANBIO sammen med relevante pjecer.

Vores forskningsafdeling har også fokus på patienternes øgede risiko, hvilket fremgår af følgende videnskabelige publikationer:

1: Primdahl J, Clausen J, Hørslev-Petersen K. Results from systematic screening for cardiovascular risk in outpatients with rheumatoid arthritis in accordance with the EULAR recommendations. Ann Rheum Dis 2013; 72(10):1771-1776. DOI: 10.1136/annrheumdis-2013-203682. Epub 2013 Jul 12

2: Frølund JC & Primdahl J. Patients´ perspectives on nurse-led assessment and management of cardiovascular risk in RA. Musculoskeletal Care (2015)13(4): 236-247, doi: 10.1002/msc.1104

3: Primdahl J, Ferreira RJO, Garcia-Diaz S, Ndosi M, Palmer D and van Eijk-Hustings. Nurses’ Role in Cardiovascular Risk Assessment and Management in People with Inflammatory Arthritis: A European Perspective. Musculoskeletal Care. 2016, 14(3): 133-51. DOI: 10.1002/msc.1121

4: Svensson AL, Christensen R, Persson F, Løgstrup BB, Giraldi A, Graugaard C, Fredberg U, Blegvad J, Thygesen T, Hansen IM, Colic A, Bagdat D, Ahlquist P, Jensen HS, Hørslev-Petersen K, Sheetal E, Christensen TG, Svendsen L, Emmertsen H, Ellingsen T. Multifactorial intervention to prevent cardiovascular disease in patients with early rheumatoid arthritis: protocol for a multicentre randomized controlled trial. BMJ Open. 2016 Apr 20;6(4):e009134. doi: 10.1136/bmjopen-2015-009134. PubMed PMID: 27098820; PubMed Central PMCID: PMC4838680.

5: Agca R, Heslinga SC, Rollefstad S, Heslinga M, McInnes IB, Petres MJL, Kvien TK, Dougados M, Radner H, Atzeeni F, Primdahl J et al. EULAR recommendations for cardiovascular disease risk management in patients with rheumatoid arthritis and other forms of inflammatory joint disorders: 2015/2016 update. Ann Rheum Dis. 2017 Jan;76(1):17-28. doi: 10.1136/annrheumdis-2016-209775. Epub 2016 Oct 3

6: Nissen, CB, Hørslev-Petersen, K and Primdahl, J. Cardiovascular risk profiles in a hospital based

Population of patients with psoriatic arthritis and ankylosing spondylitis: a cross-sectional study.

Rheumatol Int. 2017Jan;37(1):113-120.doi: 10.1007/s00296-016-3614-0. Epub 2016 Nov 26