Specialiseret rehabilitering

Specialiseret rehabilitering ved svært behandlelig aktiv inflammatorisk ledsygdom

Gigthospitalet er af Sundhedsstyrelsen tildelt regionsfunktion i specialiseret rehabilitering ved svært behandlelig aktiv inflammatorisk ledsygdom.

Målgruppen vedrører patienter med svært behandlelig inflammatorisk ledsygdom med betydelig funktionstab, og hvor relevant sygdomsmodificerende og anti-inflammatorisk behandling ikke tåles, ikke har tilstrækkelig effekt eller er kontraindiceret, omfatter typisk følgende diagnoser:

 • Reumatoid artrit
 • Psoriasis gigt
 • Morbus Bechterew
 • Spondylartopatier  (SpA)
 • Inflammatoriske bindevævssygdomme med led involvering

Regionsfunktionen varetages som det eneste sted i landet under indlæggelse, i et tværfagligt tæt teambaseret samarbejde mellem speciallæge i reumatologi, sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut, speciallæge i ortopædkirurgi og socialrådgiver. Alle har specialiserede kompetencer inden for deres fagområde og funktionen. Gigthospitalet har endvidere døgnbemandet speciallæge og sygeplejerske dækning hele året, hvilket åbner mulighed for at intervenere i tilfælde af akut opståede komplikationer.

Individuelt forløb

Der tilbydes specialiserede rehabiliteringsforløb under indlæggelse , tilpasset og gradueret i forhold til indlæggelsens formål og under hensyn til patientens behov, diagnose, kompleksitet og sværhedsgraden af sygdomsmanifestationer.

Det tværfaglige behandlerteam tilpasser i et samspil med patient og evt. pårørende rehabiliteringsforløbet.

Følgende indgår som mulige indsatsområder i det individuelle program under indlæggelsen:

 • Medicinsk behandling, undersøgelse, pleje og observation.
 • Fysioterapeutiske undersøgelser, behandlinger og vejledning.
 • Fysioterapeutisk indsats med daglig træning i bassin, på land og i træningsmaskiner. Forskellige metoder og teknikker anvendes med graduering og stigende intensitet.
 • Ergoterapeutisk undersøgelse med fokus på led aflastningsprincipper, håndtræning, ADL træning samt vurdering af behov for hjælpemidler.
 • Individuel vejledning i sygdomsforståelse. Fokus på smerte takling, sygdomsinformation om fx reumatoid artrit, psoriasis artritis, morbus Bechterew, SpA,eller anden bindevævssygdom.
 • Motivationssamtale mhp. livsstilsændringer, KRAM, samt fastholdelse af træningsindsats efter udskrivelse
 • Socialrådgiver vejleder og intervenerer omkring sociale og arbejdsmæssige forhold, som har betydning for at rehabilitering kan gennemføres.
 • Osteoporose udredning, rådgivning og behandling, hvis relevant.
 • Ortopædkirurgisk vurdering og evt. behov for bandagist, hvis relevant.
 • Udarbejdelse af individuelt træningsprogram eller GOP til videre brug i rehabiliteringsforløbet efter udskrivelsen, herunder evt. kontakt til primærkommune omkring genoptræningsplan.

Henvisning til specialiseret rehabilitering se mere her