Nyheder

1. november 2017

bassin sdbg.jpg

I begyndelsen af 2019 flytter Gigthospitalet til Sønderborg

Gigtforeningen er netop gået i gang med at renovere og ombygge en eksisterende bygning, som tidligere tilhørte Sygehus Sønderjylland. Det nye Gigthospital i Sønderborg, bliver et moderne hospital, med en helt ny bygning til varmtvandsbassinet.

Gigthospitalet fortsætter med at tilbyde behandling til reumatologiske patienter, samt til patienter med bevægelses relaterede sygdomme. De tilbud hospitalet har til patienterne i dag, vil også blive tilbudt i det nye hospital i Sønderborg.  

læs iøvrigt Sundheds- og Ældreministeriets pressemeddelelse her.