Transport

Som hovedregel skal du selv sørge for at komme til og fra Dansk Gigthospital og selv betale for transporten. Alene det, at du ikke har adgang til bus eller tog, berettiger ikke til transport eller befordringsgodtgørelse.

Hvis du er bosiddende i Region Syddanmark kan du læse mere om transport her: www.regionsyddanmark.dk/transport

Kommer du fra en af de øvrige regioner, kan du kontakte patientvejlederen i din egen region.