Patient og pårørende

Her på siden kan du som patient, eller pårørende til en patient, indhente oplysninger om at være gigtpatient, at leve med denne sygdom, behandlingsmuligheder og hvad man som pårørende kan gøre for at lindre og hjælpe.

Du vil kunne afklare hvad der venter dig som patient på Gigthospitalet, hvad enten du møder i ambulatoriet, dagenheden eller indlægges til en rehabilitering eller udredning.

Du vil kunne læse lidt om andre patienters oplevelser, og i sidste ende kan det være du selv, efter et endt ophold, søger inspiration til hvordan du får et godt liv, trods gigten.

At være pårørende

Det kan være udfordrende at være pårørende til et menneske med en kronisk sygdom. Du kan hjælpe jer begge på mange forskellige måder:

Deltag i samtaler

Som pårørende er du altid velkommen til at deltage i samtaler, hvis patienten er indforstået med det – både under indlæggelse og i forbindelse med besøg i ambulatoriet.

Søg viden om sygdommen

Du kan indhente viden om sygdommen. Det er med til at skabe en fælles forståelse for situationen, særligt i forhold til de begrænsninger, I oplever i hverdagen. Der kan f.eks. være behov for pauser og ekstra hvile, ligesom der er ”gode” og ”dårlige” dage.

Tal åbent om sygdommen

Hverdagen bliver lettere, hvis I kan tale åbent om sygdommen og dens konsekvenser – både indbyrdes og med andre. På den måde kan I bedst støtte hinanden i at leve godt med sygdommen.

Tilbyd din hjælp

Det er vigtigt, at du som pårørende er opmærksom på at tilbyde din hjælp, når der er behov for det. Det gælder også støtte i forhold til at få lavet træningsøvelser, fysioterapi m.m.

Find en balance

Du bør ikke påtage dig ansvaret for opgaver, som den, der har gigt, selv kan klare. Du har også behov for at leve dit eget liv. Sygdommen må ikke fylde det hele i hverdagen.

Tag imod støtte

Der er mulighed for at få støtte – også som pårørende. Du kan få den viden, du har behov for, ved at deltage i samtaler under indlæggelse eller ved ambulante besøg.

Hvis du ønsker mere viden og støtte…

  • På din kommunes hjemmeside kan du se, hvilke tilbud der er i sundhedscentrene. Vær også opmærksom på private selvhjælpsgrupper.

  • Du kan få information og rådgivning hos Gigtforeningen på tlf. 39 77 80 80, og du kan undersøge tilbud gennem Gigtforeningens lokale kredse – læs mere på www.gigtforeningen.dk/kredse

  • Danske Patienter er en organisation for patient- og pårørendeforeninger. Danske Patienter har ikke selv mulighed for at rådgive patienter og pårørende, men organisationen har på sin hjemmeside samlet nogle tips og idéer. læs mere på www.danskepatienter.dk

  • Danske Patienter har et selvstændigt tema om pårørende. Læs mere her