Hvad skal der ske efter indlæggelsen?

Du har en afsluttende samtale med lægen og plejepersonale før udskrivelsen, hvor lægen tager stilling til, om dit forløb skal fortsætte hos egen læge, i ambulatoriet eller hos din gigtlæge.

De tiltag, der er iværksat under indlæggelsen, hvad enten det er træning, specifikke øvelser, ændring af vaner eller af livsstil, er kun en begyndelse. Holdbare resultater opnås kun, hvis du selv arbejder videre med de planer, som behandlerteamet lagde sammen med dig under indlæggelsen.

Den videre plan kan f.eks. omfatte:

  • Træningsprogram til selvtræning

  • Genoptræningsplan

  • Opstart af hjemmepleje

  • Støtte i dit kommunale sundhedscenter