Tværfaglighed

Styrken i patientbehandlingen er tværfagligheden. Patienter på Gigthospitalet vil kunne komme i kontakt med læger, sygeplejersker, social og sundhedsassistenter, lægesekretærer, fysioterapeuter, ergoterapeuter, bioanalytikere og socialrådgiver.

Som medarbejder vil du på Gigthospitalet, indgå i et tværfagligt samarbejde med de øvrige faggrupper. Det uanset hvilken faggruppe du tilhører.

Du vil indgå i en medarbejdergruppe med en uformel omgangsform og med korte kommandoveje.

Da behandlingskonceptet er baseret på en helhedsbetragtning af patienten, er det af stor betydning, at vi alle samarbejder i øjenhøjde og med respekt for hinandens kompetencer. At dine faglige kvalifikationer er ajour førte, tager vi som en selvfølge.

Gigthospitalet drives som et fuldt udbygget hospital og består af et ambulatorie, et sengeafsnit med 28 senge, et stort terapiområde med træningsmaskiner og varmtvandsbassin, et laboratorie, hvor der foruden prøvetagning og analysekørsler også foretages DXA skanninger. Desuden har hospitalet egen administrationsenhed.

Hospitalets placering i forhold til Sygehus Sønderjylland i Sønderborg gør, at hvor det giver mening, benytter vi os af deres funktioner. Det drejer sig om billeddiagnostik, medicin- og madleverance samt teknisk bistand.