Patienter fra Region Syddanmark

Tildelingen af regionsfunktioner og aftaler har indflydelse på Dansk Gigthospitals henvisnings- og visitationspraksis, se følgende vejledning:

Henvisning af patienter fra Region Syddanmark
Patienter med inflammatoriske gigtlidelser på hovedfunktionsniveau (basisniveau) modtages kun fra eget optageområde – øvrige patienter omvisiteres til nærmeste reumatologisk afdeling med hovedfunktionsniveau.

Patienter med inflammatoriske gigtlidelser på regionsfunktionsniveau modtages fra hele Region Syddanmark. 

Patienter med inflammatoriske gigtlidelser på højt specialiseret niveau fra Region Syddanmark modtages, vurderes og viderevisiteres til Odense Universitetshospital.

Non-inflammatoriske patienter mhp. eventuel specialiseret rehabilitering modtages i Non-inflammatorisk ambulatorium 

Reumatologia minor og artrose behandles i primær sektoren.