Ventetider og returnering af henvisning

Ventetider er kategoriseret i forhold til, om patienten skal udredes, eller behandles og om det skal foregå ambulant eller under indlæggelse. Her indgår også en vurdering af patientens diagnose og alvorlighedsgraden.
Der henvises til seneste opdatering på mitsygehusvalg.dk

Returnering af henvisninger
Ved manglende kapacitet på Dansk Gigthospital eller ved ekstrem lang ventetid kan returnering af henvisninger forekomme. Hvis henvisningen afvises eller udrednings- og behandlingsgarantien ikke kan overholdes, bliver både patient og henvisende læge i givet fald kontaktet og vejledt i henhold til gældende regler, samt gjort opmærksom på ventetiderne, som kan være væsentlig kortere andre steder.

Henvisningen afvises tillige, hvis det ud fra oplysningerne vurderes, at det ikke er muligt at tilbyde en virksom behandling.