Winni Marquardt, 72 år, leddegigt

Dansk Gigthospital er som en gammel ven. Sidste år var det 40 år siden, jeg var her første gang. Jeg er kommet her til ambulant kontrol gennem alle årene, men har også været indlagt adskillige gange. Både på grund af mine skuldre, som jeg er blevet opereret i otte gange og til genoptræning efter indsættelse af et kunstigt knæ.

Her hersker en særlig ånd, og som patient føler du dig både velkommen – og værdsat. Du bliver taget alvorligt, og personalet lytter til dig og dine ønsker. De får dig til at føle dig som noget særligt. Alle, du møder, er også meget professionelle, og man kan mærke, at de er eksperter i gigt. Jeg har en meget dygtig professor, som jeg har stor tillid til, blandt andet fordi han aldrig giver op, selvom min behandling ikke virker.