Sådan henviser du til os

Gigthospitalet modtager patienter akut, subakut og elektivt til såvel ambulante forløb og til indlæggelse. For faglig sparring kan vagthavende læge kontaktes.

Det frie sygehusvalg
Gigthospitalet er et specialhospital inden for gigtsygdomme (reumatologi). Hospitalet er omfattet af det almindelige frie sygehusvalg. Det betyder at patienter kan henvises til Gigthospitalet fra hele landet.

Gigthospitalet fungerer som en integreret del af det øvrige hospitalsvæsen og leverer sundhedsydelser af højeste, faglige kvalitet samt forskning inden for gigtsygdomme.

Gigthospitalet varetager tillige funktionen som reumatologisk afdeling af Sygehus Sønderjylland på baggrund af en benyttelsesaftale. Der er et tæt samarbejde med Odense Universitetshospital og øvrige universitetshospitaler i Danmark.

Regionsfunktioner
I forhold til specialeplanen har Sundhedsstyrelsen tildelt Gigthospitalet følgende Regionsfunktioner:

Specialiseret rehabilitering ved svært behandlelig aktiv, inflammatorisk ledsygdom, hvor der er et betydeligt funktionstab, og hvor relevant anti-inflammatorisk behandling ikke tåles, ikke har tilstrækkelig effekt eller er kontraindiceret.

Reumatoid artrit. Spondylitis ankylopoietica, psoriasis-artrit ved kompliceret behandlingsrefraktær sygdom og/eller alvorlige komplikationer som for eksempel reumatoid vaskulit

Primære vaskulit sygdomme i små kar i rolig fase, svære kutane vaskulitter og morbus Becheterew

Systematisk lupus erythematosus med komplikationer som for eksempel serosis og let nefropati

Andre inflammatoriske bindevævssygdomme som for eksempel systemisk sklerodermi, polymyositis/dermatomyositis, mixed connective tissue disease, primær morbus Sjögren og essentiel kryoglubulinæmi

Smerte og dysfunktionstilstande i bevægeapparatet: Idrætsskader og andre belastningsrelaterede sygdomme, som ikke bedres efter gængs behandling.