Sådan henviser du til os

Henvisninger til Gigthospitalet modtages elektronisk fra hele landet og visiteres løbende af overlæger i visitationsteamet. Se lokationsnummer nedenfor. 

Gigthospitalet modtager patienter akut, subakut og elektivt til såvel ambulante forløb som til indlæggelse. For faglig sparring kan vagthavende læge kontaktes.

Det frie sygehusvalg
Gigthospitalet er et specialhospital inden for gigtsygdomme (reumatologi). Hospitalet er omfattet af det almindelige frie sygehusvalg. Det betyder at patienter fra hele landet kan henvises til Gigthospitalet.

Gigthospitalet fungerer som en integreret del af det øvrige hospitalsvæsen og leverer sundhedsydelser af højeste, faglige kvalitet samt forskning inden for gigtsygdomme.

Gigthospitalet varetager tillige funktionen som reumatologisk afdeling af Sygehus Sønderjylland på baggrund af en benyttelsesaftale. Der er et tæt samarbejde med Odense Universitetshospital og øvrige universitetshospitaler i Danmark.

Regionsfunktioner
I forhold til specialeplanen 2017 har Sundhedsstyrelsen tildelt Gigthospitalet følgende Regionsfunktioner:

Inflammatoriske led- og bindevævssygdomme

Reumatoid artrit. Spondylitis ankylopoietica, psoriasis-artrit ved kompliceret behandlingsrefraktær sygdom og/eller alvorlige komplikationer som for eksempel kutan vaskulit.

Inflammatoriske bindevævssygdomme i rolig fase:

  •          Primære vaskulit sygdomme uden indre organ påvirkning
  •          Mixed connective tissue disease og essentiel kryoglobulinæmi
  •          Systematisk lupus erythematosus med kronisk følgetilstand fx let nefropati.

Specialiseret rehabilitering ved svært behandlelig aktiv, inflammatorisk ledsygdom, hvor der er et betydeligt funktionstab, og hvor relevant anti-inflammatorisk behandling ikke tåles, ikke har tilstrækkelig effekt eller er kontraindiceret. Se mere her.