Læge

Du vil møde en læge under forundersøgelsen, indlæggelsen og udskrivelsen.

Vi vurderer ud fra din helbredssituation, om – og i hvilket omfang – du kan træne. Desuden vurderer vi din medicin. Som hovedregel foretager vi ikke en ny vurdering ift. diagnose eller udredning, medmindre det fremgår af din henvisning, eller hvis der er opstået nye problemstillinger i forbindelse med din gigtsygdom.   

Du vil blive tilset af en læge under indlæggelsen, hvis der opstår akutte problemer, f.eks. smerter, hævelse af led eller andet, som terapeuterne eller plejepersonalet vurderer skal ses af en læge.

Vi afslutter også dit forløb med en kort samtale, hvor vi sammen gør status over, hvad du har fået ud af forløbet. Efterfølgende skriver vi et brev til din praktiserende læge med oplysninger om, hvad der er sket under indlæggelsen, evt. medicinændringer og hvad vi anbefaler efter udskrivelsen.