Hvad kan du forvente under indlæggelse?

Mange patienter oplever at få stort udbytte af et forløb på hospitalet. Men det er en forudsætning, at du selv deltager aktivt, så du får mest muligt ud af opholdet.

 • Du får mulighed for at gøre dig nogle overvejelser om din hverdag.

 • Du kan møde andre patienter med problemer, der minder om dine, under indlæggelsen.

 • Du kan møde et bredt og specialisteret team af behandlere: læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, fysio- og ergoterapeuter, bioanalytikere, psykolog og socialrådgiver.

Nedenfor kan du læse mere om, hvad du kan forvente, og hvad de enkelte behandlere kan tilbyde.

 • Et engageret personale, der tager afsæt i dine problemer og ressourcer. Vi ser dig som det ”hele menneske” og støtter dig i at bruge dine ressourcer og klare hverdagen bedst muligt. Det er dig, der er eksperten på din krop og dit liv. Det er dig, der beslutter, hvordan du fører forandringerne videre efter opholdet.

 • Vi inddrager dig og dine pårørende. Pårørende kan være din partner, voksne børn, familiemedlemmer, venner eller andre, der står dig nær. De er meget velkomne til at deltage på undersøgelsesdagen, ved stuegang, træning, undervisning og samtaler.

 • Samtaler, der tager udgangspunkt i de problemer, du oplever i din hverdag i forhold til netop din sygdom. F.eks. håndtering af smerter, træthed, ønske om rygestop, samtale i forhold til din arbejdssituation, ændring af livsstil mv.

 • Undervisning i din sygdom, så du får en god forståelse og på sigt måske en accept af den.

 • Tilbud om holdundervisning omkring smerter, slidgigt og leddegigt. Undervisningen kan også handle om arbejdsstillinger, og hvordan du bedst aflaster og beskytter dine led.

 • Et individuelt tilrettelagt træningsprogram. Vi vurderer, om du kan have gavn af at træne i varmtvandsbassin, i træningsmaskiner eller med stavgang. Træningen vil både foregå på hold og individuelt med din ergo- og/eller fysioterapeut. En del af træningen vil foregå ved, at du træner selvstændigt.

 • Mulighed for at afprøve forskellige hjælpemidler i forhold til, hvad vi sammen har fokus på under din indlæggelse.

 • Vi forbereder sammen din udskrivelse og det videre forløb, herunder mulighed for fortsat træning og/eller behov for hjemmepleje.