Nyheder

1. juni 2017

Æresmedalje til professoren

Livslangt engagement i den reumatologiske patient...

Professor Kim Hørslev-Petersen, gigthospitalet i Gråsten har fået tildelt Gigtforeningens Æresmedalje for sin ’fremragende indsats i kampen mod gigten’.

”Kim Hørslev-Petersen er en af landets dygtigste gigtforskere, og hans arbejde har været med til at revolutionere behandlingen af inflammatoriske gigtsygdomme, hvilket har haft betydning for patienter over hele verden. Samtidig udviser Kim Hørslev-Petersen også en helt enestående omsorg for sine patienter, hvoraf nogle har fulgt ham – og omvendt – siden han blev ansat som vikar på gigthospitalet i 1981.” Det er begrundelsen for, at Kim Hørslev-Petersen fra Kong Christian X’s Gigthospital i Gråsten d. 30. maj, modtog Gigtforeningens Æresmedalje ved Gigtforeningens repræsentantskabsmøde.