Screeningssamtaler vedrørende risiko for hjerte-kar-sygdom

Mennesker med leddegigt, psoriasisgigt, rygsøjlegigt og andre inflammatoriske gigtsygdomme har op til dobbelt så stor risiko for at få en hjerte-kar-sygdom sammenlignet med andre. På Gigthospitalet inviterer vi alle der er tilknyttet vores ambulatorium og som har en af disse diagnoser, ind til en ekstra samtale med en ambulatoriesygeplejerske. Hensigten er at du som patient får overblik over hvordan din risiko er. Vi vil desuden gerne finde dem, der har ekstra høj risiko, så vi sammen kan finde muligheder for, at sænke risikoen. Hvis der er mulighed for at en pårørende kan deltage i samtalen, er de meget velkomne.

Inden samtalen får du taget ekstra blodprøver, hvor vi kontrollerer fedtstofferne i blodet og dit langtidsblodsukker. Ved samtalen ser vi sammen på, hvilken medicin du får og gennemgår svarene på blodprøverne. Du får målt blodtryk, puls, højde, vægt og taljemål og vi spørger til dine vaner angående rygning, kost, alkohol og fysisk aktivitet. Vi beregner en risiko-score på baggrund af et europæisk system. Med udgangspunkt i din hverdag drøfter vi resultaterne med dig. Vi vejleder i om der er noget du skal have fulgt op på hos egen læge og hvor der i øvrigt er mulighed for støtte til at ændre vaner, f.eks. i din kommunes sundhedscenter.