Hvorfor er det vigtigt med tidlig behandling?

Patienter med nyopstået ledhævelse af mindst et led, i minimum to uger, og hvor der ikke kan findes nogen forklaring, kan henvises til udredning i vores tidlig artrit klinik.

Ubehandlet leddegigt (reumatoid artrit) er kendetegnet ved langsomt fremadskridende, invaliderende ledødelæggelse, funktionstab og forringet livskvalitet. Forsinkelse af diagnose og behandling med blot fire måneder vil medføre 50 % øget ledødelæggelse efter fem år.

Tidlig og konsekvent behandling af leddegigt har afgørende betydning for sygdomsforløbet.

•70 % oplever mindre sygdomsaktivitet inden for tre måneder og 90 % inden for det første år.
•50 % oplever at sygdommen er helt i ro indenfor seks måneder og at sygdommen fortsat er i ro efter to år.
•Ledødelæggelserne kan bremses eller hindres af tidlig medicinsk behandling.
•20 % kan efter sygdommen har været i ro i to år ophøre med medicinsk behandling.

Under sygdomsforløbet ved leddegigt er der øget risiko for en række sundhedstruende følgetilstande såkaldt komorbiditet.

Hjertekarsygdomme
Det har vist sig, at leddegigt næsten fordobler risikoen for også at få hjerte-kar-sygdom. Det skyldes dels den betændelseslignende reaktion i leddene, men også at mange har problemer med f.eks. højt blodtryk, forhøjet kolesteroltal og overvægt. Vi inviterer derfor patienten til jævnlige undersøgelser og samtaler med en gigtsygeplejerske. Blodsukker og kolesterol i blodet kontrolleres og der måles blodtryk, vægt og taljemål. Vaner med hensyn til rygning, alkohol og motion drøftes. Behov og muligheder for opfølgning og evt. ændringer i hverdagen drøftes mhp. at kunne nedsætte risikoen for hjerte-kar-sygdom.

Knogleskørhed
Såvel sygdommen leddegigt som dens behandling kan medføre øget risiko for udvikling af knogleskørhed. Derfor tilbydes patienten en DEXA skanning af ryg og hofte (knogleskanning). Undersøgelsen kan afdække, om patienten har (øget risiko for) knogleskørhed. Hvis nødvendigt, tilbydes målrettet medicinsk behandling, som i så fald kan forebygge udvikling af knogleskørhed.