Indlæggelse til specialiseret rehabilitering

Specialiseret rehabilitering er en tværfaglig indsats, som sigter mod at gøre det enkelte menneskes liv så værdigt og selvstændigt som muligt. For personen med leddegigt kan eks. patientundervisning, fysisk træning, at lære skånsom brug af kroppen, kostvejledning og socialrådgivning være aktuel. Hensigten er at tage hånd om alle livets facetter, så man bliver i stand til at klare sig selv bedst muligt.

 

Et rehabiliteringsophold varer i gennemsnit 14 dage. Sengeafsnittet råder over 35 senge, og har et fast personale består af social- og sundhedsassistenter samt sygeplejersker. Til selve rehabiliteringen kobles speciallæger, fysio- og ergoterapeuter, diætist og socialrådgiver på, og sammen udgør disse personalegrupper et tværfagligt team omkring patienten. Endvidere har vi samarbejde med håndkirurg til udvalgte patienter.

Personalet har stor kompetence inden for det reumatologiske speciale og de kroniske sygdomsforløb.

Som patient får du tildelt en kontaktperson i afdelingen, som er med til at sikre et godt forløb under og efter indlæggelsen. Kontaktpersonen har en koordinerende rolle i forhold til den tværfaglig indsats og behandlingstiltag, de daglige aktiviteter, der dækker de grundlæggende behov (eks. personlig hygiejne, hjælp i spisesituationer, hvile, forflytninger og sociale behov).

Patienterne kan forvente:

  • At møde et engageret personale, der tager udgangspunkt i den enkelte patientens problemer og ressourcer. Forvente at blive set som det ”hele menneske”. Støtter patienten til mestring og i at anvende sine ressourcer i hverdagslivet.

  • Individuelle samtaler, der tager udgangspunkt i hverdagens aktuelle problemstillinger i forhold til symptomer/sygdom. Det kan dreje sig om håndtering af smerter, træthed, ønske om rygestop, motiverende samtale/rådgivning i forhold til ernæring, herunder regulering i forhold til vægtøgning/vægtreduktion.

  • Sygdoms information, vejledning, undervisning som kan foregå individuelt eller i grupper.

  • At personalet tager ansvar for at iværksætte sundhedsfremmende samtaler med udgangspunkt i KRAM (kost, rygning, alkohol og motion).

  • At personalet er med til at implementere terapeuternes træningsindsats i hverdagssituationer, og derved med til at skabe støttende rammer til gennemførelse af rehabiliterende tiltag i hverdagslivet.

  • At personalet er bindeled til kommunale hjemmepleje, hvis der er behov for etablering af hjælp/opfølgning af allerede eksisterende.

  • Medinddragelse. Nøgleord for os er medinddragelse. Det er dig som patient, der er ekspert på din egen situation, og også dig, der skal føre forandringer med videre efter udskrivelser. Pårørende er meget velkommen til at deltage i stuegang og samtaler. Forståelse i familie og netværk kan være med til at belastningen af funktionsnedsættelse og ændrede roller begrænses.