Hold fast i de gode fremskridt

Indlæggelsesforløbet er tidsbegrænset. Der er derfor brug for, at du som patient er indstillet på at ville fortsætte med de ændringer, der er taget initiativ til og påbegyndt under indlæggelsen. Kun på denne måde formår du at få fuldt udbytte af indlæggelsesforløbet.

Når du kommer hjem fra et indlæggelsesforløb, kan det være en udfordring at få dagligdagen til at fungere og at få anbefalingerne integreret i sin hverdag, med praktiske gøremål, arbejde, børn, fritid, familie og venner. Det er vigtigt at inddrage og informere pårørende om sygdommen og dens betydning i hverdagen. På den måde kan dine pårørende bedre støtte dig i at fastholde de gode principper og leve godt med din gigt.

Som gigtpatient har det en stor betydning at holde sig fysisk aktiv og have en sund livsstil. Smerter i muskler og led bevirker, at man har mindre lyst og overskud til at holde sig fysisk aktiv.  Man risikerer at blive mere og mere inaktiv, mister muskelstyrke og rørlighed og har til sidst besvær med at udføre almindelige hverdags aktiviteter, som f.eks. indkøb og madlavning, rengøring, nattesøvn, at gå en tur, klare og overskue job, børn og familieliv og socialt netværk.

I forbindelse med indlæggelsen vil der være drøftelser med dig om hvordan træningen kan videreføres efter udskrivelsen, og hvordan tilegnede redskaber kan omsættes til egen hverdag. Ved udskrivelsen får du derfor et individuelt tilpasset træningsprogram.

Har du været i kontakt med socialrådgiveren under indlæggelsen, og er der iværksat tiltag, f.eks. i forhold til jobcenter, kan der være mulighed for telefonopfølgning. 

Generelt er der mulighed for at søge råd og vejledning i kommunen om forskellige former for støtte i forbindelse med begrænsninger i funktionsevnen, både i forhold til dagligdagen i hjemmet og arbejdsmarkedet.

Hvis du under indlæggelsen har været henvist til diætist, er det vigtigt at fastholde den påbegyndte diætbehandling efter udskrivelsen, da den er en del af den samlede behandling.

Det er vigtigt også efter udskrivelsen at fortsætte med at sætte sig selv mål for, hvad du gerne vil opnå. Målene skal være realistiske, de skal passe ind i dit hverdagsliv og skal kunne opnås indenfor en overskuelig tidsperiode.