Hjælp og rådgivning

Mulighederne for at få støtte til at leve livet med en gigtsygdom afhænger af de lokale tilbud. På din kommunes hjemmeside kan du se, hvilke tilbud der er i din hjemkommunes sundhedscenter. Du kan også undersøge tilbud gennem gigtkredsene eller private selvhjælpsgrupper.

Der er mulighed for at indhente information på Gigtforeningens hjemmeside eller kontakte Gigtforeningens rådgivning på tlf. 39 77 80 80.