Diætist

Vejledning ved en diætist kan etableres.

Generel vejledning i forhold til gigt og kost, gives af sygeplejersker samt social og sundhedsassistenter.

Når du er indlagt hos os, kan du få individuel diætbehandling, som bl.a. retter sig mod:

  • Overvægt

  • Livsstilssygdomme som f.eks. type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom

  • Fødevareallergi og -intolerans

  • Nedsat appetit, ufrivilligt vægttab og undervægt.

Diætisten kan samarbejde med hjemmeplejen i din kommune, hvis du har er behov for ernæringsdrikke efter udskrivelsen. Al undervisning, vejledning og behandling tager afsæt i den nyeste viden om gigtsygdomme og kost.