At være pårørende

Som pårørende til et menneske med gigt er det vigtigt, at du indhenter viden om sygdommen, da dette kan være med til at skabe en fælles forståelse for situationen, f.eks. hvilke begrænsninger din pårørende har, at der er behov for ekstra hvile, at der er ”gode” og ”dårlige” dage.

Denne viden kan du også opnå ved at deltage i samtaler under indlæggelse eller i ambulatoriet. 

Det er vigtigt, at du som pårørende er opmærksom på og tilbyder din hjælp, når din gigtramte pårørende har behov for det. Det gælder også støtte i forhold til at få lavet træningsøvelser, gå til fysioterapi osv. Du skal dog ikke påtage dig ansvar for opgaver, som din gigtramte pårørende godt selv kan klare.

Som pårørende bliver du også påvirket af sygdommen. Anerkend, at det er svært. Du har behov for at leve dit eget liv, så din pårørendes sygdom ikke kommer til at fylde det hele.

Hverdagen er lettere, hvis I taler åbent om sygdommen og dens konsekvenser, både indbyrdes og med andre. På den måde kan I bedst støtte hinanden i at leve godt med sygdommen.

Mulighederne for at få støtte til at leve livet med en gigtsygdom afhænger af de lokale tilbud. På din kommunes hjemmeside kan du se, hvilke tilbud der f.eks. er i kommunens sundhedscenter. Du kan også undersøge tilbud gennem gigtkredsene eller private selvhjælpsgrupper.

Der er mulighed for at indhente information hos gigtforeningen eller kontakte dem på deres rådgivnings telefon 39 77 80 80.