Nyheder

8. februar 2021

Corona-tests af patienter

På grund af nye smitsomme varianter af Corona virus, skærper vi kravene en smule på Dansk Gigthospital i forhold test af patienter.

Vi gør, hvad vi kan for at forhindre smittespredning.

 

Patienter, der er indkaldt til forundersøgelse forud for indlæggelse, skal kunne fremvise en negativ PCR test på undersøgelsesdagen.

Testen skal være fortaget tidligst 72 timer før mødetidspunktet.

Patienter, der ikke har ladet sig teste forud for forundersøgelsen, eller patienter som  møder op uden, at der kan findes et testsvar, sendes hjem igen.

 

For patienter, der er indkaldt til planlagt indlæggelse, gælder fortsat, at de skal kunne fremvise en negativ Covid-19 test på indlæggelsesdagen.

Testen skal være foretaget tidligst 72 timer før indlæggelsesdagen.

Patienter, der ikke har ladet sig teste forud for indlæggelsen eller patienter, som møder op til indlæggelse uden, at der kan findes et testsvar sendes hjem igen.

 

Akutte patienter kan fortsat modtages til indlæggelse.

Hvis ikke akutte patienter er testet før selve indlæggelsen, vil de blive testet i forbindelse med indlæggelsen og vil skulle opholde sig i isolation indtil negativ testsvar foreligger.