Nyheder

19. juni 2020

Besøg skal som udgangspunkt foregå udendørs

På Dansk Gigthospital følger vi fortsat myndighedernes retningslinjer og anbefalinger – også når det gælder besøgende til vores indlagte patienter.

I dette tilfælde er myndigheden ”Styrelsen for patientsikkerhed”.

Af deres Retningslinje fremgår det at -

besøg altovervejende skal foregå udendørs

besøg indendørs kan kun  finde sted –

  1. i kritiske situationer eller
  2. når besøg ikke kan foregå udendørs, og der er udpeget 1 - 2 faste besøgspersoner.

Ved kritiske situationer forstås i denne sammenhæng: Et uopsætteligt besøg fra en nær pårørende til en kritisk syg eller døende person eller forældres eller andre nære pårørendes besøg hos et barn under 18 år.

Du kan læse mere her: https://stps.dk/da/ansvar-og-retningslinjer/coronaviruscovid-19/besoegsrestriktioner/~/media/999E6A65F1CB4B2F89C3515F97908AC8.ashx

Chauffører og ledsagere bedes vente uden for Dansk Gigthospital

I forhold til vores ambulante patienter gælder forsat at chauffører og ledsagere bedes vente udenfor.

Har patienter meget brug for at en pårørende deltager i konsultationen, kan dette fortsat lade sig gøre.