Nyheder

13. marts 2020

Alle ikke-nødvendige sygehusbesøg frabedes

Alle besøg på Dansk Gigthospital, som ikke er absolut nødvendige, frabedes.

Dette sker for at beskytte andre patienter.

Patienter, som er indlagt på sygehuset, er i udgangspunktet syge og svækkede, og derfor er det vigtigt at vi alle sammen gør alt, hvad vi kan, for ikke at udsætte dem for smitterisiko for coronavirus.

Mød ikke op, hvis du har været udsat for smitte med coronavirus

Hvis du er pårørende til en patient på sygehuset, skal du lige overveje, om der er en risiko for, om du er smittet med coronavirus. I givet fald, vil vi bede dig om IKKE at komme ind på sygehuset.

Du er i risiko for at være smittet, hvis du har været i et område med særlig risiko for smitte med coronavirus eller har været i tæt kontakt med en smittet person inden for de seneste 14 dage.

Kan du svare ja til blot et af disse to udsagn, skal du blive hjemme og besøge din pårørende tidligst 14 dage efter din eventuelle smitte.

På hjemmesiden coronasmitte.dk finder du en oversigt over områder med særlig risiko for smitte med coronavirus.