Nyheder

17. september 2021

3. stik med Covid-19 vaccine og Gigtsygdomme

Sundhedsstyrelsen anbefaler nu et 3. vaccinationsstik til visse gruppe borgere.

Dette gælder også for gigtpatienter med særlig alvorlige gigtsygdomme.

Det betyder, at patienter med fx vaskulitis, sclerodermi og systemisk lupus erythematosus (SLE) kan tilbydes en 3. dosis Covid-19 vaccine eller evt. et helt nyt vaccinations program dvs. to stik efter en individuel lægefaglig vurdering.

Lægerne ved Dansk Gigthospital har nu gennemgået patienterne, for hvem dette kan være aktuelt. Disse patienter kan forvente at modtage et brev i e-boks med yderligere informationer.

Desuden anbefaler Sundhedsstyrelsen, at patienter med inflammatorisk gigtsygdomme, som har været i behandling med lægemidlerne: rituximab (inden for seks måneder før man fik første COVID-19-vaccinedosis), ciclosporin eller mycophenolat bliver revaccineret.

Vær opmærksom på at gigtpatienter, der får anden immun dæmpende behandling (f.eks. methotrexat, prednisolon, en række biologiske lægemidler m.fl.), ikke skal revaccineres på nuværende tidspunkt.

Sundhedsstyrelsen og Dansk Reumatologisk Selskab følger nøje udviklingen på området og vurderer løbende, om der er behov for at tilpasse anbefalinger og tilbud.

Du kan evt. følge Dansk Gigthospital på Facebook eller holde dig opdateret på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.