Landingpage nyhedsbrev aug 2022

 

Patientfortælling om Jan Knudsen

 

I et rækkehus i en forstad til en større by bor Jan. Han er i dag 74 år. Han har tidligere arbejdet i Kastrup Lufthavn, men flyttede i 1990’erne til Jylland for at starte familie.

I 2018 forvandles hans liv brat fra et liv, hvor han er selvhjulpen, dog med smerter, til et liv ”bundet” til en kørestol.

 

Fortællingen om Jan

Jan bor alene i sit skønne enderækkehus, hvor en dejlig have med flere terrasser danner rammen, men Jan har ikke været uden for husets fire vægge, siden han i 2018 fik en stivgørende operation i ryggen. Operationen forløber ikke som forventet. Jan kommer på selve operationsdagen selvstændigt gående ind på sygehuset, men kan ikke selv gå derfra, da han efter et par dage skal hjem igen. Han har som følge af operationen fået dropfod, stærke smerter og nedsat bevægelighed i den ene skulder.

 

Først da han i 2021 får kontakt til en speciallæge i rygkirurgi og bliver re-opereret, slipper han af med dropfoden og en stor del af de daglige smerter. Han er herefter sengeliggende i en længere periode og får kun tilbudt begrænset genoptræning af hjemkommunen. Genoptræningen er sat til 2 x 20 min./ugtl.

Da Jan endelig kommer ud af sengen, er han qua sin manglefulde genoptræning nu stærkt reduceret i muskelstyrke og muskelmasse. Han kan stort set ikke stå på sine ben og er derfor igen ”bundet” til kørestolen.

I februar 2022 bemærkes den mangelfulde genoptræning ved en kontrol hos rygkirurgen og kirurgen vælger at henvise Jan til et rehabiliteringsforløb på Dansk Gigthospital. Jan får hurtigt en dato til indlæggelse allerede en måned senere.

 

Transportkampen

Så skulle man tro, at Jan nu var i nogenlunde sikker havn. Men ak… her begynder den næste kamp, kampen for at kunne komme til Sønderborg, fra en region til en anden, så han kan få sin intensive rehabilitering under indlæggelse.

Jan er kørestolsbruger, uden særlig gangfunktion og kan derfor ikke benytte offentlig transport, familie og venner har ikke mulighed for at hjælpe og Jan har solgt sin bil efter den første operation.

Efter at have taget kontakt til både egen læge, hjemkommune, flextrafik og kørselskontorer i begge regioner, er han nødsaget til at udskyde indlæggelsen, da det ikke er muligt at blive transporteret til Sønderborg uden en forholdsvis stor egenbetaling på 3800 kr. hver vej!

Jan er dog fast besluttet på at skulle til rehabilitering på Dansk Gigthospital, så han får lavet en aftale med et taxaselskab om at køre ham de 194 km, der er til Sønderborg, til en pris på 5000 kr. tur/retur.

 

Til Jans held stiller en sekretær på Dansk Gigthospital sig spørgende overfor, om det kan være rimeligt, at en patient selv skal betale transporten på 194 km til og fra en indlæggelse til rehabilitering, som han ikke kan få tilbudt i egen region.

Sekretæren tager kontakt til hospitalets socialrådgiver, der til daglig hjælper de indlagte patienter, om hun har mulighed for at hjælpe Jan. Der etableres herigennem kontakt til hjemkommunen og efter flere samtaler bevilges Jan handicapkørsel (evt. lægge et link her til Ældresagen om beskrivelse og regler for handicapkørsel). Her er ganske vist også en egenbetaling, men den er kraftigt reduceret, således at Jan nu kan nøjes med at betale ca. 1000 kr. hver vej.

Samtidig er det ikke bare denne tur/retur, han kan få, men op til ca. 100 ture årligt, hvor han kan benytte sig af dette tilbud.

 

Indlæggelse på Dansk Gigthospital

Ved ankomsten til Dansk Gigthospital kan Jan ikke gå mere end 3 m. med rollator i eget hjem og ellers er han ”bundet” til kørestolen. Jan bliver indlogeret på eget værelse. Han bliver set af både en læge, fysioterapeut, ergoterapeut, socialrådgiver og plejepersonale og bliver sammen med dem enige om, at hans mål med indlæggelsen skal være: At blive mere mobil med rollator og at kunne gå mere end 20 m.

For at nå målet udarbejder fysioterapeuten et træningsprogram med styrketræning som gradvist øges i sværhedsgrad under indlæggelsen. Styrketræningen suppleres med bassintræning og gangtræning. Ergoterapeuten hjælper Jan med at finde puder, der kan støtte ham, når han sidder i kørestolen.

I løbet af indlæggelsen bedres Jans gangfunktion så meget, at kørestolen kan erstattes af en rollator, og socialrådgiveren hjælper ham med etableringen af hjælpemidler i hjemmet, fx en rampe, så Jan kan komme ind og ud af huset med rollatoren.

Plejepersonalet tilbyder daglig gangtræning, varmebehandlinger og samtaler og understøtter etablering af træning i hjemkommunen via en §83a, efter han er udskrevet.

Allerede fem dage inde i indlæggelsesforløbet kan han gå ca. 100 m. med rollator med enkelte pauser. Inden udskrivelsen går han 100 m. uden pauser og kan nu også selvstændigt rejse sig fra kørestolen samt vende sig i sengen.

 

Endnu en indlæggelse

Jan beslutter i samråd med lægen og de andre nævnte faggrupper på Dansk Gigthospital, at det vil være fordrende for ham at komme igen til et nyt ophold efter 3 mdr., så han kan få bygget yderligere på sin genoptræning.

Jan er nu en glad mand. Han vil lægge de dårlige tider bag sig og se fremad. Han vil være helt fri af kørestolen og kunne komme ud af huset igen. Nu kan hans livskvalitet igen blomstre, han kan nemlig igen deltage i familie arrangementer, nyde huset og haven, og hans funktionsevne og helbred er betydeligt bedret.

 

 

rollator-2298056_1280 aug2022.jpg