Nyheder fra forskningen

12. august 2021

Forskere fra Dansk Gigthospital som redaktører

To forskere fra Forskningsenheden på Dansk Gigthospital; Dr. Karen Schreiber og forskningsleder, klinisk professor og overlæge, Oliver Hendricks er udvalgt til at være redaktører på det anerkendte tidsskrift ”Vaccines”

Karen Schreiber udtaler:

Vi er stolte over at være udvalgt til redaktører på denne særlige udgave af tidsskriftet "Vaccines". Det særlige nummer har titlen "COVID-19 Vaccines in The Context of Patients with Autoimmune Inflammatory Diseases" og udkommer juni 2022. 

Vi opfordrer derfor forskerkollegaer i ind og udland til at indsende bidrag via dette link https://www.mdpi.com/journal/vaccines/special_issues/patient_diseases

Oliver Hendricks supplerer:

Vi glæder os til at levere et spændende nummer af "Vaccines" og dermed sætte fokus på det område, som generelt har haft stor fokus her på hospitalet og specielt her i forskningsafdelingen, fordi vi også er undervejs med et forskningsprojekt omkring gigtpatienters oplevelse af pandemien og deres respons på Covid-19 vaccinen.

 

 

Inflammatoriske gigtsygdomme og Covid-19

Det første studie om Covid-19 relateret morbiditet og mortalitet hos sydkoreanske patienter med gigtsygdomme er publiceret af Prof Youn Ho Shin i Lancet Rheumatology.

Resultaterne giver yderligere information omkring risikofaktorer for alvorlige patientforløb https://www.thelancet.com/journals/lanrhe/article/PIIS2665-9913(21)00151-X/fulltext#seccestitle140

Studiet er kommenteret af to forskere fra forskningsenheden på Dansk Gigthospital, 1. reservelæge, lektor Karen Schreiber og Forskningsleder, klinisk professor, overlæge Oliver Hendricks. https://www.thelancet.com/journals/lanrhe/article/PIIS2665-9913(21)00213-7/fulltext

Der er behov for yderligere viden om risikofaktorer for alvorlige Covid-19 relaterede forløb og hvor effektive Covid-19 vaccinerne er hos gigtpatienter. Dette arbejdes der intensivt på i Forskningsenheden på Dansk Gigthospital og Reuma-miljøet verden over.

 

 

EULAR 2021 

Dansk Gigthospitals forskere er bredt repræsenteret på årets on-line EULAR konference

Vi har følgende bidrag fra forskerne i Sønderborg:

Professor Ann Bremander er inviteret til at tale om ”What is a core set, how and when to use it?” - Sessionens emne er “Monitoring and restoring health: should we have a core set for multidisciplinary care in rheumatology.” Hvordan måler vi effekten af rehabilitering? Kan vi sammenlige vores målinger mellem forskellige institutioner og lande?

Professor Jette Primdahl er inviteret til at tale om “Brilliant examples of multidisciplinary teamwork in rheumatology” og “Fatigue in Arthritis, SpA & systemic rheumatic diseases”

Her kan du se posteren "LIFESTYLE HABITS IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS – a cross sectional study on two Scandinavian cohorts" ved Julie K. Karstensen, ph.d. stud. 

Vi planlægger at dele indholdet fra de enkelte oplæg, så følg med her og på Dansk Gigthospitals Facebook og LinkedIn