Nyheder fra forskningen

Årsrapporten for Forskningsenheden i Reumatologi ved Institut for Regional Sundhedsforskning/ Dansk Gigthospital for 2021

 

Forskere fra Dansk Gigthospital som redaktører

To forskere fra Forskningsenheden på Dansk Gigthospital; Dr. Karen Schreiber og forskningsleder, klinisk professor og overlæge, Oliver Hendricks er udvalgt til at være redaktører på det anerkendte tidsskrift ”Vaccines”

Karen Schreiber udtaler:

Vi er stolte over at være udvalgt til redaktører på denne særlige udgave af tidsskriftet "Vaccines". Det særlige nummer har titlen "COVID-19 Vaccines in The Context of Patients with Autoimmune Inflammatory Diseases" og udkommer juni 2022. 

Vi opfordrer derfor forskerkollegaer i ind og udland til at indsende bidrag via dette link https://www.mdpi.com/journal/vaccines/special_issues/patient_diseases

Oliver Hendricks supplerer:

Vi glæder os til at levere et spændende nummer af "Vaccines" og dermed sætte fokus på det område, som generelt har haft stor fokus her på hospitalet og specielt her i forskningsafdelingen, fordi vi også er undervejs med et forskningsprojekt omkring gigtpatienters oplevelse af pandemien og deres respons på Covid-19 vaccinen.

 

 Inflammatoriske gigtsygdomme og Covid-19

Det første studie om Covid-19 relateret morbiditet og mortalitet hos sydkoreanske patienter med gigtsygdomme er publiceret af Prof Youn Ho Shin i Lancet Rheumatology.

Resultaterne giver yderligere information omkring risikofaktorer for alvorlige patientforløb https://www.thelancet.com/journals/lanrhe/article/PIIS2665-9913(21)00151-X/fulltext#seccestitle140

Studiet er kommenteret af to forskere fra forskningsenheden på Dansk Gigthospital, 1. reservelæge, lektor Karen Schreiber og Forskningsleder, klinisk professor, overlæge Oliver Hendricks. https://www.thelancet.com/journals/lanrhe/article/PIIS2665-9913(21)00213-7/fulltext

Der er behov for yderligere viden om risikofaktorer for alvorlige Covid-19 relaterede forløb og hvor effektive Covid-19 vaccinerne er hos gigtpatienter. Dette arbejdes der intensivt på i Forskningsenheden på Dansk Gigthospital og Reuma-miljøet verden over.