WORK-ON

Arbejdsrehabilitering til mennesker med inflammatorisk gigt (ph.d. studie)

 

Opstart

09/2019

Baggrund/Formål 

Formålet er at udvikle og afprøve et nyt tilbud om arbejdsrettet rehabilitering, der fokuserer på at øge arbejdsevne og livskvalitet samt nedsætte sygefravær hos personer med en inflammatorisk gigtsygdom.

Studiet/delstudier

Delstudie 1: Afdække patienternes ønsker til form og indhold af arbejdsrettet rehabilitering, der fokusere på at fastholde personer med en inflammatorisk gigtsygdom i arbejde.

Delstudie 2: Afdække fagprofessionelles viden og erfaringer med arbejdsrettede problemstillinger, der kan være relevante for personer med inflammatorisk gigt, mhp. at udvikle et ambulant arbejdsrettet rehabiliteringstilbud.

Delstudie 3: Udvikling og afprøvning af det arbejdsrettede rehabiliteringstilbud

Metoder

Delstudie 1: Interviewstudie

Delstudie 2: Interviewstudie

Delstudie 3: Udvikling af tilbuddet ved hjælp af data fra delstudie 1 og 2, feedback fra patienter og fagprofessionelle og afholdelse af workshop. Dernæst afprøvning af det arbejdsrettede rehabiliteringstilbud på 20 patienter i et feasibility studie.

Interne samarbejdspartnere 

Patientforskningspartnere: Susanne Wogensen, Kamma Friedrichsen, Annette Kristoffersen.

Klinisk personale på Dansk Gigthospital, Sønderborg

Eksterne samarbejdspartnere 

Arbejdsmedicinsk afdeling, Sydvestjysk Sygehus

Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet

Hovedvejleder 

Jette Primdahl, Professor i reumatologisk rehabilitering, Dansk Gigthospital, Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet

Medvejledere 

Ann Bremander, Professor i reumatologisk rehabilitering, Dansk Gigthospital, Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet

Jeanette Reffstrup Christensen, lektor, Enheden for Brugerperspektiver, Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet

Projektansvarlig 

Christina Merete Tvede Madsen, Ph.d. studerende, Dansk Gigthospital, Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet

træ1.png