På FORKANT i Syd - Pårørende

Kvalitativt studie med fokus på pårørende til ældre, der bliver akut indlagt på sygehuset (ph.d. studie)

 

Opstart 

Marts 2018

Baggrund/formål 

Formålet med studiet er at få viden om betydningen af pårørende for ældre borgeres akutte indlæggelsesforløb.

Overordnet studie

Studiet sætter fokus på den ældres samlede akutte forløb og biddrager således med viden om pårørendes betydning både før, under og efter den akutte indlæggelse. Studiets overordnede formål besvares ved hjælp af tre delstudier:

Metode/delstudier 

Delstudie 1: Interviews med pårørende til ældre, der er blevet akut indlagt på sygehuset (fokus er i dette studie tiden op mod indlæggelsen).

Delstudie 2: Observationer af interaktioner mellem pårørende og sundhedsprofessionelle under den ældre borgers akutte indlæggelse.

Delstudie 3: Interviews med pårørende til ældre, der har været akut indlagt på sygehuset (fokus er i dette studie tiden efter indlæggelsen).

Samarbejdspartnere

FAM og AMVA, Sygehus Sønderjylland

OPEN, Region Syddanmark

Hovedvejleder

Jette Primdahl, Professor i reumatologisk rehabilitering, Dansk Gigthospital, IRS, Syddansk Universitet 

Medvejledere 

Christian Backer Mogensen, Professor i Akut medicin, Sygehus Sønderjylland og IRS, Syddansk Universitet

Pernille Tanggaard Andersen, Professor, Sundhedsfremme IST, Syddansk Universitet

Christina Prinds, Lektor, UC SYD og Syddansk Universitet

Projektansvarlig

Eva Hoffmann, Ph.d. studerende, sygeplejerske, MKS, cand. cur., IRS, Syddansk Universitet