2020 - The importance of health literacy level for goal setting in team rehabilitation for patients with rheumatic and musculoskeletal diseases

I studiet undersøges hvordan målsætningssamtalen i begyndelsen af et rehabiliteringsophold opleves hos patienter med gigtsygdomme og om patienters sundhedskompetencer (health literacy) har betydning for, om de på egen hånd kan fastholde og følge op på mål og aftaler efter rehabiliteringsforløbet er afsluttet. Projektet forventes at give viden om,hvordan sundhedsfaglige i højere grad kan identificere depatienter med gigtsygdomme, som har behov for ekstra støtte, herunder støtte til aktivt at deltage i målsætningsprocessen og til at fastholde fokus på målsætning efter udskrivelse fra et rehabiliteringsforløb.

Projektet udføres i et samarbejde mellem Dansk Gigthospital og Sano i Middelfart.